EKOP-1.2.24-2013-2013-0001-IIER2 EKOP-1.2.24-2013-2013-0001-IIER2

Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására" című EKOP-1.2.24-2013-2013-0001 azonosítószámú pályázata 3,7 milliárd forint EKOP támogatást nyert el. A projekt összköltsége 5,164 milliárd forint.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyarország egyetlen akkreditált európai uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat, illetve egyéb, ebbe a körbe tartozó intézkedéseket kezelő kifizető ügynöksége. Fő feladata az EU Közös Agrárpolitikájában (KAP) meghatározott forrásokból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadása, elbírálása és a juttatások folyósítása a kedvezményezettek részére. Ezen feladatainak ellátását támogató informatikai ügyviteli rendszere az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) amelynek üzemeltetése és továbbfejlesztése is az MVH nevesített feladata. Az IIER alkalmazása a KAP egyik fontos európai uniós előírása a kifizető ügynökség számára.

Az európai uniós, és az ehhez illeszkedő hazai jogszabályi követelmények és szakpolitikai elvárások döntő mértékben meghatározzák a támogatások lebonyolításának rendjét. A külső szabályok változásait az MVH-nak feszes időütemezés mellett le kell követnie, beleértve az informatikai rendszer átalakítását, az új követelményekre történő felkészítését is. A külső szabályok változása szempontjából kitüntetett időszakot jelentenek az uniós hétéves költségvetési tervezési időszak fordulói (ilyen a 2014-es év is), ahol a változások hirtelen nagy tömegben jelennek meg.

A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban a korábbihoz képest jelentősen átalakul az EU agrár- és vidékfejlesztési támogatási rendszere. A most induló 7 éves tervezési időszakban a jelenleginél lényegesen komplexebb elbírálási és ellenőrzési szempontokat fog érvényesíteni az Európai Unió a KAP mindkét pillérében. E változások megkövetelik, hogy az MVH adaptálja annak szabályait és felkészítse az ezt támogató informatikai rendszert.

Az MVH által jelenleg működtetett IIER fejlesztése több mint 10 éve folyamatosan zajlik. Alapvető jellemzőit a fejlesztése megkezdésének idején irányadó - jelenleg már sok tekintetben korlátot jelentő - informatikai megoldások határozzák meg. Az elmúlt 10 évben, az MVH indulása óta a belső felhasználók száma megduplázódott, a támogatási jogcímek száma megháromszorozódott (kiegészülve az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal), valamint a kapcsolódó külső szervezetek, nyilvántartások száma megtízszereződött.

A fejlesztés eredményeképpen létrejövő IIER2 lehetővé teszi az új kihívásoknak megfelelni képes gyors és hatékony intézkedés-kezelést, és az elmúlt 10 év működtetési tapasztalatait felhasználva a jelenleg ismert és már bizonyított technológiai megoldások közül a legkorszerűbbekre építve hozza létre az MVH új alaprendszerét. Így biztosítva a jelenleginél sokkal összetettebb feltételrendszer mellett a most záruló 7 éves ciklushoz hasonló nagyságrendű forrás célba juttatását,

IIER2 fejlesztés célja, elvárt eredményei

·         Jogcímek ügyviteli rendszerének gyors beüzemelése. A fejlesztés révén elérhető a támogatási intézkedések előkészítési szakaszának lerövidítése, a jogcímeknek a szabályozási követelmények véglegesítésétől (pl. jogszabály kihirdetése) számítva minél korábbi tényleges beindítása.

·         Munkaszervezés támogatása. Elsődleges cél, hogy a hivatal által elvégzendő feladatok a lehető legrövidebb idő alatt jussanak el a felelős hivatali ügyintézőhöz. Az IIER2 biztosítja a feladatok kiosztásának és nyomon követésének rendszerét, támogatja a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások szervezését, valamint a feladatok ütemezésének rendszerét.

·         Hatékony kérelem-feldolgozás támogatása. A Hivatal alapfeladatát a kérelem-feldolgozási tevékenység adja. Az IIER2 vezérli a feldolgozás folyamatát és támogatja a folyamat során végrehajtandó ügyintézési tevékenységeket, a támogatási feltételek ellenőrzését és segíti az ügyfelekkel való kommunikációt.

·         Elektronikus ügyintézés kiterjesztése. Az IIER2 feladata biztosítani a hivatal és ügyfél közötti elektronikus kommunikációt - más fejlesztésekkel együtt létrejövő - korszerű, ügyfél-központú megoldásokkal elősegítve azt az ügyek teljes életciklusára nézve (tájékozódás, ügyindítás, ügyintézés, nyomon követés).

·         Információs igények kiszolgálása. Az IIER2 biztosítja az operatív és felső szintű információs igények kiszolgálását az ügyek és intézkedések státuszára, előrehaladására, különböző teljesítménymutatók szerinti mérésére szolgáló információkkal és riportokkal. A KAP keretében rendelkezésre álló források kihelyezéséről, lekötéséről, felszabadulásáról, ügyintézés alatt álló ügyek forrásigényéről pontos és naprakész információkat szolgáltat, amely által mind a nemzeti, mind az Uniós jelentési kötelezettségek zárt rendszerben teljesíthetők.

·         Technológiai korszerűsítés. Az új KAP ciklusra történő felkészülés részeként az MVH informatikai környezete megújításának más fejlesztési projektek is részét képezik. Többek között ide tartozik a Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer (MeKIR), a Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer (MKR) és a Korszerű ügyfélszolgálati rendszer bevezetése is. Az IIER2 létrehozásakor kiemelt üzleti követelmény e párhuzamosan futó fejlesztési feladatok illeszthetőségének biztosítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a projekt fizikai zárása 2015. 09. 30.

A 328/2016. (X. 28.) számú Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 1. §. 1-2. pontjának értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik. Az MVH általános jogutódja - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Magyar Államkincstár.

/szechenyi-2020.jpg