Jogcím

Kiválasztott jogcím: Helyi piac 2020

Helyi piac 2020

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:46

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

A felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 2. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Települési önkormányzat esetében:

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

 

kedvezményezett

 

fejlesztendő

 

komplex programmal fejlesztendő

 

 

 

100 millió Ft

 

85%

90%

90%

95%

 

Települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében:

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

 

kedvezményezett

 

fejlesztendő

 

komplex programmal fejlesztendő

 

 

 

100 millió Ft

 

75%

85%

90%

95%

 

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek