Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2022.03.30 11:01

Intézkedés célja: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az állattartó 2022. április 1. és április 30. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

Támogatás jogosultja: Az az állattartó, aki megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint 6/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

 

 

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2022. április 1. és április 30. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

Kapcsolódó jogcímek