Jogcím

Kiválasztott jogcím: Élelmiszer-feldolgozó átmeneti támogatása

Élelmiszer-feldolgozó átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2020.06.26 13:13

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások átmeneti támogatása a koronavírus-járvány miatti veszteségek mérséklése érdekében.

 

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatás igénylésére jogosult a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 1. melléklete szerinti tevékenységet folytató vállalkozás, amely megfelel a Támogatási rendelet 3. §-ában meghatározott feltételeknek.

 

A támogatás mértéke

A Támogatási rendelet 1. melléklete szerinti támogatott tevékenység keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosa és a kérelmező által a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni. Az átmeneti támogatás mértéke – a támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 125 000 forint.

 

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

 

Kapcsolódó jogcímek