Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdő-környezetvédelem

Erdő-környezetvédelmi intézkedések - ismertető

Utolsó módosítás: 2021.04.22 11:00

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása. (A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)

Erdő környezetvédelmi célprogramok

 • agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserje fajok visszaszorítása célprogram
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 196 euró/ha/év.)
 • szálaló erdőgazdálkodás célprogram,
  Időtartama 10 év a támogatás mértéke 164 euró/ha/év.)
 • erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram,
  (Időtartama 10 év a támogatás mértéke az első évben 196 euró/ha, a második évtől kezdődően 76 euró/ha/év.)
 • őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram;
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 160 euró/ha/év.)
 • speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:
 • mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 88 euró/ha/év.)
 • véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 92 euró/ha/év.)
 • erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,
  (Időtartama 5 év, a támogatás mértéke az első évben 196 euró/ha, a második évtől 76 euró/ha/év.)
 • véghasználat elhalasztása talaj és élőhely védelem céljából célprogram,
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 200 euró/ha/év.)
 • közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke 200 euró/ha/év.)
 • erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,
  (Időtartama 7 év, a támogatás mértéke az első évben 196 euró/ha, második évtől 36 euró/ha/év)
 • természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.
  (Időtartama 1 év, a támogatás mértéke a kiközelített faanyag után 12,45 euró/m3, de legfeljebb 50 m3-nek megfelelő euró hektáronként.)

A támogatás jellege és tárgya

 • Normatív, terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA).
 • A támogatás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartásba vett erdőterületen, illetve az erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram esetében az erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló területen vehető igénybe meghatározott részletes szakmai feltételek teljesítése esetén.

Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:

 • A területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján a támogatási kérelem benyújtásakor nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;
 • erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy az adott célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll;
 • rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőterv- határozattal;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

Nem vehető igénybe támogatás azon területre:

 • amely a magyar állam többségi tulajdonában van;
 • ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi.

Az EKV támogatások néhány fontos alapfeltétele

 • A természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram keretében 1 évig, az erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram keretében 5 évig, a szálaló erdőgazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram keretében 10 évig, a többi célprogram esetében 7 évig vehet igénybe támogatást az erdőgazdálkodó.
 • A támogatási időszak hossza megegyezik a kötelezettségvállalás időtartamával, amely az első kifizetési kérelem benyújtásától az egyes célprogramok időtartama által meghatározott év végéig terjedő időszak
 • A célprogramok közötti váltásra a támogatási időszak alatt nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtása

 • A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2014. évben (július 2. és július 31. között) lehetetett utoljára benyújtani.
 • Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
 • Egy támogatási kérelem több célprogramra és azokon belül több erdőrészletre is irányulhat.
 • Egy támogatási időszak alatt egy erdőrészletre – a természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogramon kívül – csak egy célprogramra vehető igénybe támogatás.
 • Egy célprogram esetében a támogatási kérelmet egy adott erdőrészletre csak egyszer szükséges benyújtani.

A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmek bírálata a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának Adattári állapota alapján, erdőrészlet szinten, pontrendszer alapján elvégzett, a támogatási kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik.

A kifizetési kérelem benyújtása

 • A támogatás folyósítása az évente egyszer benyújtható kifizetési kérelem alapján történik.
 • A kifizetési kérelmet elektronikus úton, az Egységes kérelem részeként lehet benyújtani.
 • A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattáranak az adott évi Egységes kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti állapota alapján történik.

 

 

Kapcsolódó jogcímek