Jogcím

Kiválasztott jogcím: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása (HFS -VP)

Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása (HFS –VP)

Utolsó módosítás: 2015.11.14 00:22

Az intézkedés célja, hogy egy olyan, társadalmi egyeztetésen alapuló helyi fejlesztési stratégia szülessen meg, amelynek köszönhetően a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakban a helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak meg.

A kormány a Partnerségi Megállapodás keretében céljául tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Ezen belül kiemelt feladat a vidéken élők számára lakóhelyük élhetőbbé és vonzóbbá téltele. A most megjelent pályázati felhívás a kitűzött célok elérését szolgálja a kormány és a Leader Helyi Akciócsoportok együttműködésével.

A pályázatok benyújtására kizárólag az Irányító Hatóság által előzetesen elismert Leader Helyi Akciócsoportok számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 1 milliárd forintos keretösszegből a helyi fejlesztési stratégia elkészítésére, ezen belül képzések szervezésére, elemzések, tanulmányok elkészítésére, konzultációs tevékenységek, fórumok lebonyolítására, valamint adminisztrációs és igazgatási feladatok elvégzésére kaphatnak támogatást az akciócsoportok.

Amennyiben a pályázók sikeresen teljesítik a felhívásban foglalt elvárásokat, akkor véglegesen elismert Leader Helyi Akciócsoporttá válnak és így koordinálhatják az illetékességi területre jutó fejlesztési források felhasználását a 2020-ig tartó időszakban.

Kapcsolódó jogcímek