Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tenyésznyúl csekély összegű támogatás

Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása

Utolsó módosítás: 2023.01.09 15:23

Intézkedés célja: A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére jogosult.

Támogatás jogosultja: A rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel rendelkező állattartó jogosult, aki a támogatási időszakban legalább tíz tenyésznyúl tenyésztésbe állítását megvalósította.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

A támogatási kérelmeket a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján: a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet benyújtani, valamint 
a tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyévet követő év január 15. és február 15. közötti időszakban lehet benyújtani.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek