Jogcím

Kiválasztott jogcím: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Utolsó módosítás: 2021.03.24 12:10

A felhívás célja a gyakorlati mezőgazdasági tudásátadás, az önellátási képesség fokozása, a hátrányos helyzetű célcsoportok, a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való beilleszkedés biztosításának elősegítése.

Szolidáris gazdálkodás célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok elkéréséhez való hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés.

A hátrányos helyzetű csoportok integrációján túli cél az ilyen módon előállított termékek és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának szervezése a közösség által támogatott gazdálkodás keretében: A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött ? termelők és fogyasztók között fennálló ? együttműködés. Az együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók elkötelezettek egymás felé, közöttük olyan rendszeres és közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel kapcsolatos ismeretekhez jut.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek