Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdő-környezetvédelmi kifizetések

Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” felhívás dokumentációja

Utolsó módosítás: 2018.01.08 13:59

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4-15.1.1-17 azonosító jelű) felhívás dokumentációja.

A módosított felhívás megtalálható a Széchényi 2020 oldalon:

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek

 

A Felhívás alábbi pontjai módosultak:

 

- A 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet módosult.

 

Természetkímélő anyagmozgatás esetében nem igényelhető támogatás – a szálaló vágás és a fokozatos felújítóvágás bontóvágása kivételével – a véghasználati jellegű fakitermelést valamint a tisztítást követő természetkímélő anyagmozgatásra.

 

- A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet

 

II. A támogatás igénybevételének tevékenységenként meghatározott részletes feltételei fejezet módosult:

 

C. Természetkímélő anyagmozgatás

 

1.) „Az erdőrészlet esetében az erdőtervben a teljes területet érintő fahasználati előírás szerepel.”

 

III. Általános kötelezettségvállalási előírások fejezet módosult:

 

3.) A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően a „Felkészítés az Erdő környezetvédelmi kifizetésekre” című képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie, de legkésőbb 2020. december 31-ig.

 

IV. Részletes kötelezettségvállalási előírások tevékenységenként fejezet módosult:

 

A. Szálaló erdőgazdálkodás esetében

 

15.) A támogatást igénylő köteles a szálaló erdőgazdálkodási tevékenység esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

 

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében

 

8.) A támogatást igénylő köteles az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

 

C. Természetkímélő anyagmozgatás esetében

 

4.) A támogatást igénylő köteles a természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat

kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

 

- A VIII. Jogkövetkezmények fejezet módosult:

„A” Szálaló erdőgazdálkodás esetében

 

20.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1. IV. A bekezdésének 15.) pontja szerint nem nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

 

„B” Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében

 

10.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. B bekezdésének 8.) pontja szerint nem nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

 

„C” Természetkímélő anyagmozgatás esetében

 

5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 4.) pontja szerint nem nyújtja be a kifizetési igénylését a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig , úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

 

- Az 5.1 A támogatás formája fejezet módosult:

 

5. A természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifzetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.

 

6. A szálaló erdőgazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.

Kapcsolódó jogcímek