Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2020 május 6. napján módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Utolsó módosítás: 2020.07.10 12:09

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

 • A tartalomjegyzéket követő bevezető részben átvezetésre kerültek az intézményrendszerre  vonatkozó sablon változások.
 • A Felhívás teljes szövegében a „www.szechenyi2020.hu” hivatkozások „www.palyazat.gov.hu”-ra módosultak.
 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben módosult a felhívás keretösszege.
 • Az 1.3. A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre.
 • A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet III. 3. bekezdésének módosítása alapján a támogatást igénylőnek a kötelező képzést 2021. december 31-ig kell elvégeznie.
 • A 3.4.1. fejezet IV. C. 4.) alpontjának utolsó mondata „az öt éves kötelezettségvállalási időszak alatt” szövegrésszel került kiegészítésre.
 • A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet VII. Ellenőrzés bekezdés 5.) pontja törlésre került.
 • A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosult a felhívás indikátorszáma.
 • Módosult a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezete: A felhívás keretében ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására 2020. július 1-jétől, továbbá új értékelési határnapok kerültek feltüntetésre (2020. szeptember 30., 2020. december 31.).
 • Az 5.1 fejezet 13. alpontja szerint a jövőben nem szükséges a kerítés és villanypásztor esetében a poligont feltölteni a benyújtó felületre, valamint az első kifizetési igényléshez kiegészítő tevékenységek esetén is mellékelni kell az alpontban feltüntetett dokumentumokat.
 • A 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet D. és E. pontjában módosultak a kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok.
 • A 7. További Információk fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre.
 • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.
 • A Támogatói Okiratot „Záró rendelkezések” bekezdésének módosítása alapján a kedvezményezett a jövőben köteles a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megtartására.
 • A Támogatói Okirat „Adatkezelési hozzájárulás” bekezdése törlésre került.

Kapcsolódó jogcímek