Jogcím

Kiválasztott jogcím: Diverzifikáció és mikrovállalkozás fejlesztése („Nagydiverz”)

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (6.4. – Diverzifikáció és mikrovállalkozás fejlesztése)

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:17

A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16

Támogatási kérelem benyújtására 2017. május 12-től van lehetőség. Az első szakasz 2017. június 12-én, a második szakasz 2017. július 12-én zárul. (A további szakaszzárási időpontokat a Felhívás 4.3. pontja tartalmazza.)

 

A támogatás fő célja:

Jelen felhívás célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez:

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:

- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal; 

Egyéb szálláshely esetében: 
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható; 
- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van;
- a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek