Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-4.1.4-16 - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Utolsó módosítás: 2021.09.01 10:55

A Felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 99,57 milliárd Ft.

 

A Felhívás keretében támogatásra jogosultak: mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, továbbá támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség.

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

  1. öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen,
  2. természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából,
  3. mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása,

  4. meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója,

  5. új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása,

  6. öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

 

Támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2022. december 30- napjáig van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek