Jogcím

Kiválasztott jogcím: Diverzifikáció 2022 - Lovas létesítmények fejlesztése

VP6-6.4.1.1-22 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

Utolsó módosítás: 2022.05.19 14:28

A felhívás elsődleges célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, vidéki térségekben élő magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítményeinek fejlesztése érdekében.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  • vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (CSMT),
  • vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint. 

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től és a regionális beruházási támogatási szabályoktól függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 

50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen

60%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen

70%

 

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket:

a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,

b)  Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%.  

A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

 

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően az alábbiak szerint alakul:

Intenzitás

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,

Észak-Alföld, Észak-Magyarország és

Pest tervezési-statisztikai régió

Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl

tervezési-statisztikai régió

nem besorolható

kedvezményezett

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő

nem besorolható

kedvezményezett

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő

50%

60%

70%

50%

50%

50%

 

 

A pályázati lehetőségekről részletesen a palyazat.gov.hu honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek