Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészek kiegészítő átmeneti támogatása

Méhészek kiegészítő átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2022.02.16 11:14

Figyelem!

A kérelembenyújtási időszak lezárult. 

A kapcsolódó tartalmak a teljes körű tájékoztatás érdekében érhetőek el a honlapon!

 

A méhállomány megőrzéséhez kiegészítő átmeneti nemzeti támogatást vehet igénybe az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (kérelmező), aki:

 • a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet) alapján a 2020. támogatási év vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtott be, azonban
  • a támogatási rendelet szerinti átmeneti támogatásra a 2020. évben nem nyújtott be támogatási kérelmet,
  • a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján benyújtott kérelmére indult eljárás megszüntetésre került, vagy
  • a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmét a Kincstár elutasította, mert nem tett eleget a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének, azonban azt legkésőbb 2020. március 31-éig pótolta.
 • a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) 2020. január 1. és 2021. május 1. között nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik.
 • nyilatkozik arról, hogy:
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlesztési eljárás vagy csődeljárás alatt;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és ugyanezen törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
  • vállalja, hogy a méhészeti termelő tevékenységét legalább 2021. december 31-éig folytatja;
  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, vagy mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő kérelmezőként 2019. december 31-én már nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült azzal, hogy az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban;
  • mennyi a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve;
  • a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, illetve ezen kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

 

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

A támogatási kérelem benyújtási határideje:

2021. július 15-én 00.00.00 óra és 2021. július 31-én 23.59.59 óra között.

Figyelemmel arra, hogy 2021. július 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így a kérelmeket legkésőbb a következő munkanap végéig 2021. augusztus 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

 

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.

A támogatási rendelet alapján 60 millió forint a meghatározott támogatási keretösszeg. Ha a jogos igények együttesen meghaladják a keretösszeget, a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

 

A támogatás alapja:

 • azon kérelmező esetén, aki a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti kérelmet benyújtotta, de nem nyújtott be kérelmet a támogatási rendelet szerinti átmeneti támogatásra, illetve akinek a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti kérelme alapján indult eljárás megszüntetésre került: a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti támogatás iránti 2020. évi támogatási kérelemben megjelölt (2019. november 15. napján TIR-ben nyilvántartott) méhcsaládszám;
 • azon kérelmező esetén, akinek a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelme elutasításra került, mert a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének nem tettek eleget, azonban azt legkésőbb 2020. március 31-éig pótolta, illetve akinek a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmére indult eljárás kérelem-visszavonás miatt megszüntetésre került: a 2020. március 31. napján TIR-ben nyilvántartott méhcsaládszám.

 

Összege méhcsaládonként 1 000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti keret mértékét.

Kapcsolódó jogcímek