Jogcím

Kiválasztott jogcím: Minőségrendszerek promóciója

VP3-3.2.1-21 MINŐSÉGRENDSZREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÁLLÍTÓI, TERMELŐI CSOPORTOSULÁSOK TÁJÉKOZTATÁSI ÉS PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGE

Utolsó módosítás: 2022.03.01 19:58

Az intézkedés célja elősegíteni, hogy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése azáltal, hogy támogatást biztosít az elismert minőségrendszerek EU-n belül megvalósuló tájékoztatási és promóciós tevékenységéhez.

Az alábbi elismert minőségrendszerekre (továbbiakban: minőségrendszerek) irányuló tájékoztatási és promóciós tevékenységekre igényelhető támogatás:

  • Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., iii, v. alpontjai szerinti uniós minőségrendszerek: az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek).
  • Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő nemzeti minőségrendszerek, amelyek a Mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018 (X. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: nemzeti elismerési rendelet) által elismertek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv (a továbbiakban: 1535/2015/EU irányelv) szerint notifikáltak. Ezeket a nemzeti minőségrendszereket az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) tartja nyilván.
  • Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerek. Ezeket az önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsító rendszereket az AM tartja nyilván.

Támogatási kérelmet az alábbi két célterületre lehet benyújtani:

A célterületre: a borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései (OEM) és földrajzi jelzései (OFJ), mint EU-s minőségrendszerekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység megvalósítása esetén.

B célterületre: egyéb mezőgazdasági, nem borászati termékek minőségrendszereire vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység esetén.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet a minőségrendszernek megfelelő terméket előállítók csoportjai és a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó, minőségrendszert működtető szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:

„A” célterület esetén:

- elismert szakmaközi szervezet;

„B” célterület esetén:

- jogi személyek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy elismert szakmaközi szervezetek;

- a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó és minőségrendszert működtető szervezetek, jogi személyek.

Jelen felhívásban támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtására kizárólag a „B” célterület esetén van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a  Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak. 

Kapcsolódó jogcímek