Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2023.01.01 - 2023.06.30-ig)
Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2022.01.01 - 2022.12.31-ig)
Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2021.01.01 - 2021.12.31-ig)
Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2020.01.01 - 2020.12.31-ig)
Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2019.01.01 - 2019.12.31-ig)
Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2018.01.01 - 2018.12.31-ig)
A Bizottság 908/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerinti közzététel (kifizetések 2021.10.16-2022.10.15-ig)
A Bizottság 908/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerinti közzététel (kifizetések 2020.10.16-2021.10.15-ig)
Hiba!
Error!

A kifizető ügynökség által a Vidékfejlesztési Programban meghozott szabálytalanságokat megállapító jogerős döntések

Utolsó módosítás: 2019.01.18 13:35

Megnyitás..

Adatvédelem

Utolsó módosítás: 2018.07.10 21:56

Az információk a 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban kerülnek közzétételre.

Személyes adatok feldolgozása esetén a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazandó. A kedvezményezettnek joga van a hozzáféréshez, vagyis a kezelt adatainak megismeréséhez, joga van helyesbítést kérni, továbbá kérheti, hogy az adatkezelő az általa kezelt, adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon. A fentieken túl kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve jogosult arra, hogy az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztassa, továbbá kérheti az adatok törlését. A korlátozás és a törlés joga gyakorlásának az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek, vagyis a kötelező adatkezelés esetkörén kívül van lehetőség.