A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása

Utolsó módosítás: 2022.02.14 17:27

Hazánk az Európai Unióhoz való 2004. évi csatlakozással lett részese az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP), mellyel jelentős támogatási források nyíltak meg agrár- és vidékfejlesztési célokra. Az ennek végrehajtására létrehozott intézmény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) volt, amely Kifizető Ügynökségként 2003. július 1-jén kezdte meg működését a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként. Az MVH 2016. december 31. napjával megszüntetésre került, feladatait általános jogutódként a Magyar Államkincstár vette át, míg a megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalokba integrálódtak.

A Kincstár, mint Kifizető Ügynökség a KAP két pillérét képező alapból (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap – EMGA, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – EMVA), és a magyar költségvetés által biztosított nemzeti forrásokból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadását, ellenőrzését és elbírálását, a támogatások folyósítását és felhasználásuk ellenőrzését, valamint piacszabályozó intézkedések működtetését ellátó, akkreditált intézmény. A Kincstár a fenti feladatok ellátása érdekében működteti az informatikai szakrendszerét, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert (IIER).

A Kincstár a fentieken túl ellátja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben meghatározott agrárkárenyhítési, valamint krízisbiztosítási szervi feladatokat.

A Kincstár célja a támogatásoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az arra jogosult ügyfelek részére határidőben történő kifizetése, az ügyféli jogok előmozdítása, az ügyfelekkel való partneri viszony kialakítása.

Az agrártámogatási eljárások során biztosított az elektronikus ügyintézés, a kezelt támogatási intézkedések többségében az ügyintézést jelentősen felgyorsító, automatizáltan működő, szoftverbe épített ellenőrzések működnek. A Kincstár mind az informatikai szakrendszereit, mind a kapcsolódó eljárásrendeket folyamatosan fejleszti annak érdekében, hogy a gyorsan változó jogszabályi környezetben minél gyorsabb ütemű és nagyobb összegű támogatás kerülhessen kifizetésre az arra jogosult gazdálkodóknak.