Vissza

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Megjelenés: 2017.02.01. 11:04 Utolsó módosítás: 2021.04.22. 15:06

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatokat is tartalmazó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási, vidékfejlesztési csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerében (a továbbiakban: mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások nyilvántartása) szereplő, az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítványok kiállítása iránti kérelmekkel kapcsolatos információk

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerét (a továbbiakban: nyilvántartás) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti. A nyilvántartásban szereplő csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően lehet benyújtani – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, erre rendszeresített általános elektronikus kérelembenyújtó felületen keresztül – az Elektronikus ügyintézés alkalmazás, „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont segítségével.

Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

A kérelem benyújtására vonatkozó információkat az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásáról szóló 91/2020. (IX. 7.) számú Kincstár Közlemény és mellékletei tartalmazzák.

A Kincstár a Támogatási törvény 55/C. § (2) bekezdése alapján a hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton állítja ki és küldi meg az ügyfél részére.

Fontos kiemelni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben igénybevett mezőgazdasági célú általános csekély összegű támogatási összeg csak a Kincstár (mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv) hatáskörébe utalt jogcímek támogatási adatai alapján kerülnek meghatározásra, mivel egyéb, nem mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat a Kincstár által vezetett nyilvántartás nem tartalmazza.