Vissza

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Megjelenés: 2017.02.01. 11:04 Utolsó módosítás: 2018.05.08. 14:04

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatokat is tartalmazó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási, vidékfejlesztési csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerében (a továbbiakban: mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások nyilvántartása) szereplő, az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítványok kiállítása iránti kérelmekkel kapcsolatos információk

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint a mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások nyilvántartását a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti. A nyilvántartásban szereplő csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Támogatási törvény 38. § (2) bekezdése kizárólag postai úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstár Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály 1476 Budapest, Pf. 407. részére.

A kérelem benyújtására vonatkozó információkat az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről szóló 28/2018. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény és mellékletei tartalmazzák.

A Kincstár a Támogatási törvény 55/C. § (2) bekezdése alapján a hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül állítja ki.