Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészeti járművekre igénybe vehető átmeneti támogatás

Méhészeti járművekre igénybe vehető átmeneti támogatás

Utolsó módosítás: 2022.02.10 13:57

Jogcím/intézkedés célja

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014 (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2021. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek:

a) a tárgyévben (2021.) elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és

b) a vizsgálat adatait a kérelmező bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR), valamint

c) a méhészeti tevékenységek folytatásához méhészeti eszközhordozó járművet, illetve vándor méhesházat üzemeltetett a tárgyévben (2021.).

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) támogatási kérelmet 2022.02.15. 09:00:00 és 2022.04.19. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén (amely elérhető az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – Méhészeti járművekre igénybe vehető átmeneti támogatás menüponton) keresztül nyújthat be.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a tárgyévben (2021.) igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, illetve OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek