Jogcím

Kiválasztott jogcím: HORECA borturizmus átmeneti támogatás

HORECA borturizmus átmeneti támogatás

Utolsó módosítás: 2020.08.04 10:48

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a saját termésű szőlőből bort előállító, borturisztikában vagy HORECA-ban érintett borászati vállalkozások célzott támogatása.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a termelő jogosult a támogatásra, amely borászati termékeinek legalább 20%-át (mennyiségben) a 2018/2019. borpiaci évben a fogyasztó részére közvetlenül a pincészetén keresztül, vagy valamely HORECA szervezetnek, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére vállalkozás részére közvetlenül vagy közvetetten értékesítette.

A támogatás mértéke      

A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI.19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet tartalmazza.

A támogatási kérelem 2020. augusztus 10. és augusztus 24. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Kapcsolódó jogcímek