Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tejtermelés támogatás

Tejtermelés támogatás - termeléstől elválasztott

Utolsó módosítás: 2021.04.15 11:12

Jogcím/intézkedés célja

Tejtermelés támogatása jogcím esetében a támogatásra való jogosultságot a Magyar Államkincstár az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek az aktuális támogatási évre rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultságok alapján állapítja meg.

Támogatás/egyéb jog jogosultja

Tejtermelés támogatása történelmi bázisjogosultsággal rendelkezők.

A támogatás mértéke

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendeletben meghatározott jogcímek tekintetében a vonatkozó mérték rendeletben meghatározott egyes jogcímekhez kapcsolódó egységnyi támogatási összegnek megfelelően.

A támogatás igénybevételének feltételei:

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján támogatásra abba az esetben jogosult az ügyfél, ha:

  • a tárgyévre vonatkozóan legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkezik és
  • a TIR-ben - a TIR-ben feltüntetett, az Eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójával - állattartóként van nyilvántartva.

A mezőgazdasági termelőt a támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem terheli.

Kapcsolódó jogcímek