Jogcím

Kiválasztott jogcím: Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás

Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás

Utolsó módosítás: 2018.07.24 09:54

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése, támogatott állat-egészségügyi szolgáltatások nyújtása keretében.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az az állattartó vagy akvakultúra-ágazati vállalkozás veheti igénybe, aki megfelel a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére pedig az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult, aki a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel.

Fontos! A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező (a számla kibocsátója) – legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg – nyilvántartásba vetesse magát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe.
Tekintettel arra, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jogutódja 2017. január 1. napjától a Kincstár, ezért amennyiben a kérelmező rendelkezik az MVH által a 2007. évi XVII. törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított ügyfél-azonosítóval, akkor nem kell ismételten új egyedi azonosítót igényelni a Kincstártól.


A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalók, alkalmazandó nyomtatványok a Kincstár internetes honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások /Ügyfélnyilvántartási rendszer” menüpontban, illetve az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) MVH közlemény hatályos verziójában találhatóak. A regisztráció hiánya, illetve a nem megfelelő regisztráció esetén a kérelmet a Kincstár vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelem benyújtása előtt célszerű ellenőrizni a Kincstár által utoljára visszaigazolt (a „Regisztrációs adatok visszaigazolása” tárgyú értesítő_ levélben feltüntetett) adatokat, és az esetleges időközbeni adatváltozásokat (cím, fizetési számlaszám, meghatalmazás) haladéktalanul be kell jelenteni.

 

A támogatás mértéke

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek