Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kertészet Korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:34

A felhívás alapvető célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése révén hozzájárul az Európa 2020 Stratégiában foglalt és Magyarország által előirányzott azon célkitűzéséhez, mely a 75 %-os foglalkoztatottsági ráta elérését határozta el 2020-ra.

A támogatás kiterjed új építésű üveg- és fóliaházak építésére, a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre és felújításokra. Ezen felül a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának támogatása révén elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását, illetve az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a most megjelent felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 22,5 milliárd forintos keretösszegből a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építésére, energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek megvalósítására, új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására lehet támogatást igényelni.

 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 15.
- 2016. július 31.
- 2016. október 31.
- 2017. január 31.
- 2017. április 30.
- 2017. július 31.
- 2017. október 31.
- 2018. március 6.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek