Jogcím

23/2014 (I.31.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
2014.01.31. 13:19 Hatályon kívül helyezve Utolsó módosítás:  2014.01.31. 13:31

a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 30/2013 (I.25.) MVH Közlemény módosításáról

I. A módosítás indoka

 

A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtható átírás kérelmezéséhez használható nyomtatványok rendszeresítésében bekövetkezett változások miatt a 30/2013 (I. 25.) MVH Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosítása vált szükségessé.

 

II. A Közlemény módosuló rendelkezése

 

1. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 2007. évi XVII. törvény 28. §-ának módosulására tekintettel a Mezőgadasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) nem regisztrációs számot, hanem ügyfél-azonosítót állapít meg.

A nyilvántartási szám megnevezésének megváltozására tekintettel, a Közleményben „regisztrációs szám" helyébe „ügyfél-azonosító" elnevezés lép.

 

2. A Közlemény II. Ügyfél-regisztrációs kötelezettségek részének helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: /kozlemenyek/-/kozlemeny/128-2013-vii-30-szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.

Az MVH a  kérelmek ügyintézését  részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az  MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is."

3. 2014. január 1. napjától az MVH levelezési címe megváltozott, így az átírási kérelmet a Közlemény IV. Átruházásra, illetve átruházás alapján az átírási kérelem benyújtására vonatkozó szabályok részben meghatározozott cím helyett, a következő címre kell benyújtani:

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1476 Budapest, Pf.: 407

 

4. A Rendelet 14. § (4a) bekezdésének hatályba lépésével az átírási kérelem benyújtásának a határide a következők szerint megváltozott:

Az átírási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak:

február 1. - április 1.

 

Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője esetében a határidő:

szeptember 30.

Fenti határidőig nyújtható be átírási kérelem, amennyiben a tárgyévi egységes területalapú támogatás iránti kérelmet és kérődző szerkezetátalakítási kifizetési kérelmet (egységes kérelmet) a gazdaságot átvevő személy nyújtotta be.

 

 

Figyelem! A Közlemény módosítására tekintettel a Közleményhez tartozó nyomtatványok és kitöltési útmutatók is módosításra kerültek.

 

 

III. A közlemény mellékletei

1. melléklet: K9060 nyomtatvány - Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírása iránti kérelem átruházás/öröklés/jogutódlás esetén

2. melléklet: Kitöltési útmutató a K9060 nyomtatványhoz

3. melléklet: K9061 nyomtatvány - Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása

4. melléklet: Kitöltési útmutató a K9061 nyomtatványhoz

 

III. A Közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.

A Közlemény további részei változatlanul hatályban maradnak.

 

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2014. január 31.

 

Csatolt dokumentum
2014.01.31. méret: 160 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.01.31. méret: 43 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.01.31. méret: 36 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.