Panasz/közérdekű bejelentés

Utolsó módosítás: 2023.04.03 10:36

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) panaszkezelési tevékenységének célja, hogy a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseivel kapcsolatos tevékenysége során felmerülő panaszokat, valamint közérdekű bejelentéseket a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje, ezáltal elősegítse a Kincstár és az ügyfél között felmerülő esetleges jogviták megelőzését, azok békés rendezését.

Az Ügyfelek panaszaikat/közérdekű bejelentéseiket az alábbi módokon terjeszthetik a Kincstár elé:

  • személyesen a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások vagy a Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélszolgálatán;
  • telefonon ügyfélfogadási időben a Kincstár honlapján található ügyfélszolgálati elérhetőségek között megjelölt telefonszámokon;
  • postai úton a Kincstár Ügyfélszolgálati Osztályának vagy a Vármegyei Kormányhivatalok címére küldött irat formájában;
  • elektronikus úton a mv.panasz@allamkincstar.gov.hu vagy mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címre írt levél formájában.

Elérhetőségek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

A Kincstár az írásbeli bejelentés megkönnyítése és az eljárás lefolytatásához szükséges adatok panaszos/közérdekű bejelentő általi teljes körű rendelkezésre bocsátása érdekében Panaszbejelentő nyomtatvány alkalmazását teszi lehetővé, amelynek használata azonban nem kötelező. Ebből kifolyólag a Kincstár az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt/közérdekű bejelentést is befogadja.

 

Közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül tett bejelentés

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 4. §-a szerint közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa).

A közérdekű bejelentés benyújtásának módja:

  • elektronikus úton az Ügyindítás menüpont segítségével;
  • ügyfélszolgálatunkon (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) személyesen, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezésre a 06-1-475-7129, 06-1-475-7100 telefonszámokon, vagy honlapunkon elektronikus időpontfoglalás útján van lehetőség. Ebben az esetben a bejelentést az ügyfélszolgálati munkatárs rögzíti az elektronikus rendszerben.

Az eljárás illetékmentes, a bejelentéshez célszerű csatolni az annak elbírálásához szükséges iratokat.

A benyújtást követően a közérdekű bejelentés nyomon követése az Ügyintézés/Folyamatban lévő ügyek/Közérdekű bejelentésemről érdeklődöm menüpont segítségével, a megküldött ügyazonosító és a bejelentkezéskor megadott jelszó használatával történhet.

Kapcsolódó tartalmak