Hírek Hírek

Megjelenés: 2022.08.12. 11:11 Utolsó módosítás: 2022.08.12. 11:11

Tájékoztatás az állatbetegségek megelőzése támogatási jogcímmel kapcsolatos keretkimerülésről

Megjelenés: 2022.08.09. 15:48 Utolsó módosítás: 2022.08.09. 15:48

Körültekintően kell a fát vágni

A Magyar Államkincstár fokozott figyelmet és a közösségi céloknak megfelelő önmérsékletet kér a támogatások kedvezményezettjeitől.

Megjelenés: 2022.08.02. 22:56 Utolsó módosítás: 2022.08.02. 22:56

Tájékoztatás tűzkár bejelentésével kapcsolatosan

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (továbbiakban: vis maior rendelet) alapján igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

Megjelenés: 2022.08.02. 22:31 Utolsó módosítás: 2022.08.02. 22:31

Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 79/B § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján közzétesszük a 2022. évi egységes kérelemben bejelentett, a táblákkal szomszédosan elhelyezkedő, úgynevezett rendelkezésre álló EFA elemek (fás sáv, táblaszegély, vízvédelmi sáv) helyrajzi számait, melyeket a tulajdonos vagy vagyonkezelő nem tiltott le.

Megjelenés: 2022.07.27. 10:02 Utolsó módosítás: 2022.07.27. 10:02

Új verzió érhető el a mobilGAZDA applikációra

Az applikáció területmérés szolgáltatása újabb hasznos funkcióval bővült: az eddigi shape file exportálás mellett elérhetőek a saját részre készült mérések koordinátáinak exportja is.

Megjelenés: 2022.07.15. 13:24 Utolsó módosítás: 2022.07.15. 13:24

Tájékoztatás a kárenyhítési hozzájárulásokról szóló döntések kiküldéséről

A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegéről a Magyar Államkincstár (Kincstár) július első hetében megkezdte a határozatok kiküldését a kockázatközösségi tagságra kötelezett, illetve a kockázatkezelési tagságot önkéntesen választó mezőgazdasági termelők részére.