Hírek

Vissza Tájékoztatás dohányágazat átmeneti támogatásról szóló vis maiorról

Tájékoztatás dohányágazat átmeneti támogatásról szóló vis maiorról

Utolsó módosítás: 2022.07.07 21:52

A dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkező ügyfeleknek 2022-ben nem kellett jelezniük a nemzeti programban való részvételüket az egységes kérelemben. Az idei évre vonatkozó támogatási igényüket a dohányágazat működéséhez és a COVID–19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet alapján nyújtották be.

A rendelet értelmében, amennyiben a jogcímmel kapcsolatos vis maior esemény benyújtására lenne szükség erre a tárgyévre vonatkozóan, akkor azt az Általános Vis Maior Kérelem menüpontban szükséges bejelenteni. Az egységes kérelem W0223 bizonylatán kizárólag azon vis maior bejelentéseket szükséges megtenni, amik az egységes kérelemben benyújtott jogcímek esetében relevánsak, és abban vállalt kötelezettségek betartása nem lehetséges a vis maior esemény miatt. A dohánylevél minőségromlása, terméskiesés nem érinti az egységes kérelem jogcímeit, így ezen a felületen történő benyújtására nincs szükség.

A vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló 57/2021. (VII. 19.) számú Kincstár Közlemény VIII. (A vis maior esemény bejelentés benyújtásának módja) pontja szerint:

„(…) 1. Azon intézkedések esetén, amelyek nem kapcsolódnak az Egységes Kérelemhez (jellemzően az EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások, illetve az ÚMVP és a VP alapján meghirdetett EMVA-ból finanszírozott intézkedések) az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni. (…)”

Fentiek alapján a dohányágazat átmeneti támogatása jogcím kapcsán a 2022. tárgyévre a vis maior az Általános Vis Maior Kérelem menüpontban jelentendő be, nem szükséges az egységes kérelem vis maior felületen külön bejelenteni.

 


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: