Hatósági ügyintézés rendje Hatósági ügyintézés rendje

Megjelenés: 2007.10.30. 09:28 Utolsó módosítás: 2015.12.18. 15:48

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben eljáró szerv megnevezése  
Hatósági ügyekben eljáró szerv illetékességi területe  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok A közlemények tartalmazzák.
Eljárási illeték, szolgáltatási díjak A közlemények tartalmazzák.
Eljárási szabályok, útmutatók A közlemények tartalmazzák.
Iratok benyújtására szolgáló postacímek, ügyfélfogadási idő Központi és megyei ügyfélszolgálatok adatai
Iratok benyújtására nyitva álló határidő A közlemények tartalmazzák.
Formanyomtatványok listája A közlemények tartalmazzák.
Elektronikus ügyintézéshez szükséges programok elérhetősége e-ugyintezes
Ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A közlemények tartalmazzák.