Gazdálkodó szervezetek Gazdálkodó szervezetek

Megjelenés: 2015.10.25. 15:59 Utolsó módosítás: 2015.11.30. 08:40

MVH Kft.

Tájékoztatjuk tisztelt érdeklődőinket, hogy az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 15/2015. (II.10.) számú Kormány rendelet az MVH Nonprofit szolgáltató Kft.-t 2015. február 25-el megszüntette. Az Kft feladatait a továbbiakban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el.

 
A Hivatal tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége: MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24., Cégjegyzékszám: 01-09-973105; Adószám: 23595820-2-43)

 

A gazdálkodó szervezet tevékenységi körei:

 

A Társaság közhasznú tevékenységei:

1. Elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása;
2. Euroatlanti integráció elősegítése;
3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

A Társaság tevékenységének célja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyújtott, termőföldekhez kapcsolódó támogatási kérelmek elektronikus ügyintézését, a támogatási kérelmekhez kapcsolódó programozási és fejlesztési feladatok ellátását, a kérelmekkel kapcsolatos tanácsadást, ügyintézést, adatfeldolgozást és információszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal költséghatékonyabban, gyorsabban és eredményesebben valósíthassa meg, az MVH Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével.


A társaság az alábbi, TEÁOR ’08 szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:

6201 Számítógépes programozás (főtevékenység)
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 Mns egyéb információs szolgáltatás
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8220 Telefoninformáció
8559 Mns egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
8411 Általános közigazgatás


A társaság az alábbi, TEÁOR ’08 szerinti gazdasági tevékenységeket végzi:

6391 Hírügynökségi tevékenység
7311 Reklámügynöki tevékenység
6832 Ingatlankezelés
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása

 

A gazdálkodó szervezet képviselőjének neve:

Dr. Bene Csaba ügyvezető igazgató

 

A gazdálkodó szervezetben a Hivatal részesedésének mértéke:

Tulajdoni részesedés aránya: 100%

 

 

Vezető tisztség/munkakör megnevezése Vezető tisztségviselő neve

Alapbére+ egyéb juttatások, ha
vannak

Jogviszony megszűnése esetén
Végkielégítés összege Felmondási idő
Ügyvezető igazgató Dr. Bene Csaba 440 000 Ft/hónap 0 30 nap
Felügyelő bizottsági elnök dr.Stefkó Krisztián 70 000 Ft/hónap 0 -
Felügyelő bizottsági tag Burján András 50 000 Ft/hónap 0 -
Felügyelő bizottsági tag Paulics Péter 50 000 Ft/hónap 0 -