Megjelenés: 2020.11.06. 08:24 Utolsó módosítás: 2020.11.06. 08:24

Milyen feltételekkel és mennyi ideig kell üzemeltetni egy, már támogatásban részesített gépet?

Milyen feltételekkel és mennyi ideig kell üzemeltetni egy, már támogatásban részesített gépet?

A támogatásban részesített borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

Az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás, vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a borászati gépet, technológiai berendezést saját forrás terhére az új borászati géppel, technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai berendezésre kell cserélni.

A cserét a felmerült csere okának bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell elektronikus úton a Kincstárhoz előzetesen bejelenteni a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

Az új borászati gépet, technológiai berendezést a csere okának felmerülését követő hat hónapon belül be kell szerezni.

 

A csere megtörténtét legkésőbb az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlását követő tizenöt napon belül kell elektronikus úton a Kincstárhoz bejelenteni a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

 

A borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt történő megváltoztatását legalább tíz nappal a borászati gép, technológiai berendezés tervezett átszállításának megkezdése előtt elektronikus úton kell a Kincstárhoz bejelenteni a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül.

Intézkedésben való jogosultan részvételnek minősül, az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a csere bejelentésének elmulasztása, valamint a csere határidőn túl történő megvalósítása.