Megjelenés: 2020.01.10. 09:02 Utolsó módosítás: 2020.01.10. 09:02

Átadható-e a kifizetést követően a művelési kötelezettség?

Átadható-e a kifizetést követően a művelési kötelezettség?

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, a művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni.

A bejelentés benyújtásának időpontjáról, illetve az átadás kezdetéről a Rendelet nem rendelkezik, bármikor be lehet nyújtani az átadást követően, viszont a bejelentés elmulasztása esetén a művelésben tartási kötelezettség be nem tartásából fakadó jogkövetkezmények ami jelen esetben a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszakövetelését jelenti a támogatás igénybevevőjét terhelik!

A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és kincstári ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét a kincstári ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását. Amennyiben az ügyfél kisebb területet jelöl meg, mint amire támogatást kapott, abban az esetben a fennmaradó terület tekintetében továbbra is őt terheli a művelésben tartási kötelezettség.

A kötelezettség átadás bejelentésének megkönnyítéséhez készített segédlet a Tájékoztatók menüpont alatt megtalálható.