Megjelenés: 2017.01.04. 11:39 Utolsó módosítás: 2017.04.12. 11:24

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (6.4. – Diverzifikáció és mikrovállalkozás fejlesztése)

A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16

Támogatási kérelem benyújtására 2017. április 18-tól van lehetőség. Az első szakasz 2017. május 18-án, a második szakasz 2017. június 19-én zárul. (A további szakaszzárási időpontokat a Felhívás 4.3. pontja tartalmazza.)

 

A támogatás fő célja:

Jelen felhívás célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében történő támogatása.

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez:

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:

- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal; 

Egyéb szálláshely esetében: 
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható; 
- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Amennyiben a kedvezményezett őstermelő, abban az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenteni.

 

Támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van;
- a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak. Ugyanakkor: az őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles átalakítani legalább egyéni vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.