Megjelenés: 2017.01.04. 11:39 Utolsó módosítás: 2017.01.04. 11:39

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (6.4. – Diverzifikáció és mikrovállalkozás fejlesztése)

A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16

Támogatási kérelem benyújtására 2017. április 3-tól van lehetőség. Az első szakasz 2017. május 3-án, a második szakasz 2017. június 5-én zárul. (A további szakaszzárási időpontokat a Felhívás 4.3. pontja tartalmazza.)

 

A támogatás fő célja:

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása.

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl. épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):

a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;

b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

(Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (a Felhívás 11. számú mellékletében nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig.)

 

Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében felsorolt településen van;

- a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található;

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval;

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

 

2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében felsorolt településen van;

- a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található;

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

(Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.)

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.