Hírek Hírek

Vissza a teljes oldalra
Megjelenés: 2020.01.29. 15:42 Utolsó módosítás: 2020.01.29. 15:42

Újra igényelhető méhegészségügyi csekély összegű támogatás!

Azon méhészek számára, akik 2019. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkeztek, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtható.

A támogatás részleteit a módosított, méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet tartalmazza.

A támogatás igénybevételéhez, a támogatási kérelem a Magyar Államkincstár (Kincstár) által erre a célra rendszeresített – a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon megtalálható, ügyfélkapus bejelentkezést követően – elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen nyújtható be 2020. február 1. és 2020. február 28. között. Minden kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, a Kincstár honlapján a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Mezőgazdasági de minimis / Méhegészségügyi csekély összegű támogatás menüpont alatt közzétett 4/2020. (I. 29.) számú Kincstár Közleményben foglaltaknak megfelelően. Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás!

A kérelmező a 2019. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló 700 millió forintos keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.