Hírek Hírek

Vissza a teljes oldalra
Megjelenés: 2021.04.27. 16:34 Utolsó módosítás: 2021.04.28. 09:14

Friss műholdképek feldolgozásával segíti a Kincstár a támogatások lehívását

A húsvéti hétvégét követően nyílt meg a 2021. évi egységes kérelem benyújtó felület, idén mesterséges intelligencia is segíti a termelőket. A Magyar Államkincstár egyik legfontosabb feladatának tekinti a sokrétű támogatás-igénylési rendszerben a gazdálkodók folyamatos segítését, a kérelmek azonnali felülvizsgálatát, amely lehetővé teszi a gazdáknak a későbbi bonyodalmak elkerülését. Az idén újdonság, hogy ebben a folyamatban a legfrissebb,2021. tavaszi műholdfelvételek alapján adott „valós idejű” visszajelzések kapják a legnagyobb hangsúlyt – mondta el Detre Miklós, a Kincstár illetékes elnökhelyettese.

A Magyar Államkincstár (Kincstár) tájékoztatásának megfelelően április 7-én indult el az éves területalapú és állatlétszám alapú támogatások igénylésére irányuló egységes kérelmek benyújtása. A kérelmek benyújtásra alapvetően május 17-ig lesz lehetőség, ezt követően május végéig lehet majd a benyújtott kérelmeket módosítani, további parcellákkal szankciómentesen kiegészíteni. Aki pedig ezeket a határidőket elmulasztja, június 9-ig még benyújthatja a kérelmét munkanaponkénti 1 százalékos támogatáscsökkentés mellett.

A Kincstár továbbra is elkötelezett az egységes kérelmek minőségét javító fejlesztések iránt, ezért a gazdálkodók érdekében ellenőrzések ezreit futtatja a benyújtott adatokra vonatkozóan, és visszajelzést ad az esetlegesen feltárt hibákról, hiányosságokról. Sok területen már azt is jelzi a kérelmezőnek, ha egy-egy adat elírásának akár csak a lehetősége fennáll. Az adatok folyamatos egyeztetése mellett több körben várható azon gazdálkodók értesítése is, akik egyes megszerzett támogatási jogosultságukra vonatkozóan az éves kifizetési igénylést elmulasztanák benyújtani, így is segítséget adva a lehetőség szerint minél magasabb támogatási összeg lehívására. Mindezeken túl a Kincstár 2016. óta folyamatosan, bővülő tartalommal alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét, melynek keretében ügyfélkapura kiküldött levélben értesíti a gazdálkodókat, ha potenciális problémát találnak, hibát valószínűsítenek. A termelők az értesítésekben szereplő kérdésekben június 21-ig még javíthatják a kérelmeiket, így elkerülhetik a későbbi szankciókat.

2020-ban az előzetes ellenőrzés újabb vizsgálattal bővült: az Európai Űrügynökség által finanszírozott Sentinel műholdcsalád által készített nagyfelbontású műholdfelvétel-idősorok felhasználásával, elemzésével.

Ez a vizsgálat pilot jelleggel vezetett be egyes olyan ellenőrzéseket, amik a későbbiek folyamán a monitoring rendszerben is használatosak lesznek.

Bár az ingyenesen elérhető nagyfelbontású műholdképek minősége elmarad a beadó felületen már megszokott ortofotó minőségétől, a felvétel-sorozatok vizsgálata azonban segítséget adhat bizonyos mezőgazdasági földterülethez köthető paraméterek megállapításához. Az ország területéről átlagosan 5 naponta elérhető felvételeket 2020. év őszétől kezdődően az Államkincstár összegyűjti és automatizált képfeldolgozási technológia alkalmazásával megállapítja a lehetséges parcellahatárokat, valamint a parcellákhoz tartozó növénykultúrát. Ennek segítségével az idei előzetes ellenőrzésről szóló végzésben információt fognak adni a gazdálkodók számára, ha az elemzés alapján felmerül annak a lehetősége, hogy:

•     a gazdálkodó nem a valóságban a parcellán jelen levő növény hasznosítását adta meg a kérelemben;

•     a parcella elhelyezkedése, határai nem megfelelően kerültek bejelölésre az EK térképi felületén.

A 2020. évi tapasztalatok és visszajelzések többségében pozitívak voltak, és sok esetben sikerült a gazdálkodóknak korrigálni a kérelmet, ezáltal elkerülni az esetleges szankciókat.

A tagállamoknak a következő EU-költségvetési ciklusban az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) részeként terület-megfigyelési rendszert kell létrehozniuk, amelynek a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzése érdekében folyamatosan fel kell tudnia dolgozni az Európai Űrügynökség Sentinel műholdcsaládja által készített űrfelvételeket. Ennek keretében nem pusztán az eddig is már alkalmazott mintavételes távérzékeléses ellenőrzés mennyiségi kibővítéséről van szó, hanem a műholdadatok feldolgozásának teljesen új alapokra helyezéséről.

A területi monitoring rendszert már több EU tagállam élesben használja és rendkívül kedvezőek a tapasztalatok. Nem csak a klasszikus helyszíni ellenőrzés mennyisége csökkenthető, de ez az eszköz kitűnő lehetőséget teremtett a gazdálkodókkal való szorosabb együttműködésre is, és ami talán a legfontosabb: az alkalmazott szankciók nagymértékű csökkentése irányában szintén kifejezetten hatékonynak bizonyult.

A Sentinel-2 műholdfelvételek az Európai Űrügynökség rendszerein keresztül tölthetőek le. Magyarország területéről havonta körülbelül 500-550 felvétel készül - így évente több mint 6000 felvétel áll rendelkezésre a vizsgálatok elvégzéséhez. A Sentinel-2 műholdfelvételek multi-spektrális – tehát több színképből álló – adatokat tartalmaznak a látható, a közeli infravörös és a rövidhullámú infravörös tartományban.

A műholdak ötnaponta térnek vissza ugyanabba a pozícióba, de egyes helyekről előfordul, hogy ennél gyakrabban is rendelkezésre állnak felvételek. A képek 10-60 méteres felbontásban állnak rendelkezésre.

Ennek a nagy mennyiségű adatnak a rendszeres feldolgozása teljesen új feladatok elé állítja a Magyar Államkincstár szakembereit. Bár az uniós támogatások ellenőrzése területén 2004. óta használunk műholdas távérzékelésből származó vizsgálati eredményeket, ma már mind az alkalmazott technika, mind pedig a vizsgálatok megelőző jellege alapján kijelenthetjük, hogy forradalmi változások ellőtt állnak a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások elbírálásával foglalkozó részlegei- hangsúlyozta a Kincstár elnökhelyettese.

Magyarország elkötelezett a területi monitoring rendszer fejlesztésének irányában, ezt számos más ország már bevezetett intézkedései is inspirálják. 2019 óta Spanyolország és Olaszország néhány tartománya valamint Dánia, Málta és Belgium-Flandria egyes intézkedések ellenőrzéséhez már használja a területi monitoring rendszert, 2021-ben pedig Portugália, Lettország, Horvátország, Belgium-Vallónia, Írország és Németország több tartománya is bevezeti ezek alkalmazását. A területi monitoring rendszert ezek az országok leginkább a területalapú alaptámogatások ellenőrzésére használják fel (SAPS/BPS).

A területi monitoring rendszer bevezetése hosszabb átfutású munkafolyamat, az erre való időszerű felkészülés jegyében a Kincstár már 2018-tól kezdődően mintaprojektet indított a szóban forgó új technológia felhasználhatóságának megvizsgálására. A pilot projekt jelenlegi szakaszában elsősorban a Sentinel űrfelvételek hatékony adatfeldolgozási kérdéseire koncentrál. A területi monitoring rendszerre vonatkozó felkészülést a közeljövőben, és távlatilag is folytatni tervezzük. Az eredményeket pedig a rendszer bevezetését megelőzően felhasználjuk az előzetes ellenőrzésben – jelentette ki az elnökhelyettes.