Hírek Hírek

Vissza a teljes oldalra
Megjelenés: 2020.12.16. 09:33 Utolsó módosítás: 2020.12.16. 09:33

December 21-ig nyújthatóak be a VP Őshonos in situ intézkedés esetében a hosszabbítási kérelmek

A VP4-10.2.1.1-15 kódszámú, „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés vonatkozásában az átmeneti időszakot érintően lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak hosszabbítására.

A Pályázati Felhívás 3.4.1.1 fejezet II. alfejezetében részletezetett szabályok alapján jelen időszakban kizárólag azon kérelmezők nyújthatnak be a kötelezettségvállalási időszak hosszabbítására vonatkozó kérelmet (továbbiakban hosszabbítási kérelem), akik támogatási kérelmüket a 2016-os évben nyújtották be.

A hosszabbítási kérelmet a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani a 2020.11.23-2020.12.20 időszakban.

Mivel a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti nap, ezért 2020.12.21 napon még benyújthatóak a hosszabbítási kérelmek.

Felhívjuk azon gazdálkodók figyelmét, akik élni kívánnak a meghosszabbítás lehetőségével, hogy kérelmeiket legkésőbb a fent jelzett határnapig szükséges benyújtaniuk, mivel ezen időpont jogvesztő hatályú, a kérelem pótlólagos benyújtására nincs lehetőség.