EKOP-2.A.2-2012-2012-2022-Ügyfélszolgálat

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal korszerű ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal korszerű ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása

Utolsó módosítás: 2017.01.10 14:09

Sikeresen lezárult az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal korszerű ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása” című, EKOP-2.A.2-2012-2012-0022 azonosító jelű projekt. A fejlesztést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal valósította meg, mintegy 400 000 000 forint összegű támogatásból.

A korszerű Ügyfélszolgálati rendszer révén az MVH ügyfélszolgálata még hatékonyabban tudja segíteni, tájékoztatni az ügyfeleket a támogatási lehetőségek kihasználásban, mely eredményeként a hatékonyabb és költségtakarékosabb ügyintézéssel a Hivatal közvetlenül is hozzájárul a közigazgatási eljárások és folyamatok egyszerűsítéséhez is. Az új rendszer keretében megvalósuló fejlesztésekkel az MVH a XXI. század korszerű információs és kommunikációs technológiai kihívásainak kíván megfelelni.

Az MVH ügyfél-tájékoztatási rendszerének kiépítése során elsődleges cél volt a modern informatikai megoldások alkalmazásával és az elektronikus kapcsolattartás minél szélesebb körű kiterjesztésével a teljes körű, ügyfél- centrikus kiszolgálás, nyomon követhetőség, beazonosíthatóság, szakszerű, gyors és pontos tájékoztatás nyújtás megvalósítása.

A fejlesztés eredményeként létrejött ügyfélszolgálati rendszer képes bármilyen kommunikációs csatornán (levél, e-mail, SMS, online kérdésfeltevés) érkező személyes, telefonos, írásos vagy online megkeresést kezelni, úgy, hogy minden, ügyfélre vonatkozó folyamatban lévő és előzetes információt is megjelenít, így a korábbi ügyféltörténet gyors és hatékony áttekintésére nyújt lehetőséget, ezért személyre szabott ügyfél-tájékoztatásra, segítségnyújtásra kerül sor. A rendszerben így kialakított ügyfélprofil segítségével az érintettekhez közvetlenül jutnak el azon információk, melyekre ténylegesen szükségük van.

A fejlesztés elsődleges célcsoportjába a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfelei tartoznak valamint mindazok, akik bármilyen formában támogatási lehetőségek iránt érdeklődnek a Hivatalnál.

A projekt eredményeképpen az Ügyfélszolgálati rendszer bevezetésével hatékonyabb és gyorsabb ügyfél tájékoztatásra nyílik lehetőség.

A 328/2016. (X. 28.) számú Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 1. §. 1-2. pontjának értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik. Az MVH általános jogutódja - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Magyar Államkincstár.

 

EKOP MVH