EKOP-2.A.2-2012-2012-2022-Ügyfélszolgálat EKOP-2.A.2-2012-2012-2022-Ügyfélszolgálat

Megjelenés: 2013.11.06. 16:31 Utolsó módosítás: 2017.01.10. 14:09

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal korszerű ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása

Sikeresen lezárult az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal korszerű ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása” című, EKOP-2.A.2-2012-2012-0022 azonosító jelű projekt. A fejlesztést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal valósította meg, mintegy 400 000 000 forint összegű támogatásból.

A korszerű Ügyfélszolgálati rendszer révén az MVH ügyfélszolgálata még hatékonyabban tudja segíteni, tájékoztatni az ügyfeleket a támogatási lehetőségek kihasználásban, mely eredményeként a hatékonyabb és költségtakarékosabb ügyintézéssel a Hivatal közvetlenül is hozzájárul a közigazgatási eljárások és folyamatok egyszerűsítéséhez is. Az új rendszer keretében megvalósuló fejlesztésekkel az MVH a XXI. század korszerű információs és kommunikációs technológiai kihívásainak kíván megfelelni.

Az MVH ügyfél-tájékoztatási rendszerének kiépítése során elsődleges cél volt a modern informatikai megoldások alkalmazásával és az elektronikus kapcsolattartás minél szélesebb körű kiterjesztésével a teljes körű, ügyfél- centrikus kiszolgálás, nyomon követhetőség, beazonosíthatóság, szakszerű, gyors és pontos tájékoztatás nyújtás megvalósítása.

A fejlesztés eredményeként létrejött ügyfélszolgálati rendszer képes bármilyen kommunikációs csatornán (levél, e-mail, SMS, online kérdésfeltevés) érkező személyes, telefonos, írásos vagy online megkeresést kezelni, úgy, hogy minden, ügyfélre vonatkozó folyamatban lévő és előzetes információt is megjelenít, így a korábbi ügyféltörténet gyors és hatékony áttekintésére nyújt lehetőséget, ezért személyre szabott ügyfél-tájékoztatásra, segítségnyújtásra kerül sor. A rendszerben így kialakított ügyfélprofil segítségével az érintettekhez közvetlenül jutnak el azon információk, melyekre ténylegesen szükségük van.

A fejlesztés elsődleges célcsoportjába a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfelei tartoznak valamint mindazok, akik bármilyen formában támogatási lehetőségek iránt érdeklődnek a Hivatalnál.

A projekt eredményeképpen az Ügyfélszolgálati rendszer bevezetésével hatékonyabb és gyorsabb ügyfél tájékoztatásra nyílik lehetőség.

A 328/2016. (X. 28.) számú Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 1. §. 1-2. pontjának értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik. Az MVH általános jogutódja - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Magyar Államkincstár.

 

EKOP MVH