Kukoricatermelők kompenzációs támogatása

Kukoricatermelők kompenzációs támogatása

Utolsó módosítás: 2023.09.28 11:25

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja, hogy a mezőgazdasági termelő az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt elszenvedett gazdasági veszteségének részbeni kompenzációja céljából rendkívüli támogatás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

1. a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvényben 10. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „kérelemre nyilvántartásba vett kedvezményezett” (a továbbiakban: kedvezményezett),

2. a 2022. évi egységes kérelme alapján véglegessé vált döntéssel lezárt, legfeljebb 500 hektár jóváhagyott mezőgazdasági területtel rendelkezik, és ezen belül legfeljebb 100 hektár kukorica (KAL21) termőterület után részesült támogatásban,

3. a 2023. évi egységes kérelmében alapszintű jövedelemtámogatás iránti kérelmet nyújtott be,

4. az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt a mezőgazdasági termelőket érintő gazdasági veszteség kompenzációjáról szóló 53/2023. (IX. 13.) AM rendelet 1. mellékletében felsorolt, a cégnyilvántartásban szereplő adatok szerint és a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti TEÁOR’08 alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozás (vevő) részére a 2023. május 15. napjától a 2023. szeptember 15. napjáig terjedő időszakban legalább 10 tonna mennyiségű saját termelésű kukoricát értékesített

5. a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

  1. nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, illetve egyéb a megszűntetésére irányuló eljárás alatt, és
  2. megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, valamint

6. a kérelembenyújtással egyidejűleg nyilatkozik az 5. pontban foglaltakról, továbbá arról, hogy a kérelemben feltüntetett értékesített kukorica saját termelésből származik.

Támogatás alapja

A támogatás alapja a mezőgazdasági termelő 2022. évi egységes kérelme alapján a legfeljebb 500 hektár nagyságú egységes területalapú támogatási kérelmére jóváhagyott területen belüli legfeljebb 100 hektár kukorica termőterület.

Nem jogosult támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő, aki a 2022. évi egységes kérelme alapján 500 hektárt meghaladó jóváhagyott mezőgazdasági területtel rendelkezik, és ezen belül 100 hektárt meghaladó kukorica termőterület után részesült támogatásban.

Kukorica termőterületnek kizárólag a mezőgazdasági termelő 2022. évi egységes kérelmében KAL21 hasznosítási kódon jóváhagyott terület minősül. A többi hasznosítási kódon (KAL22-pattogatni való kukorica, KAL23-csemegekukorica, KAL24-silókukorica, KAL25-hibrid kukorica) nyilvántartott terület után támogatásra nem jogosult.

Továbbá nem jogosult a támogatást igénybe venni az a termelő, akinek vagy amelynek a kukorica termőterületére a 2022. kárenyhítési év vonatkozásában benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmére a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az agrárkár-megállapító szerv 100 % mértékű hozamcsökkenést állapított meg.

Kérelembenyújtás

A támogatási kérelmet 2023. október 1. 00.00.00 óra és 2022. október 16. 23.59.59 óra között kell benyújtani elektronikus úton az erre rendszeresített elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül. Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Belpiaci Intézkedések / Kukoricatermelők kompenzációs támogatása menüponton keresztül. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá a támogatási időszakra vonatkozóan egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek