Hírek Hírek

Megjelenés: 2005.04.07. 12:16 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 13:35

Változott az energianövény-termelés támogatási feltételrendszere
archív

Egyes gabona- és fűfélék, valamint fás szárú növények termesztéséhez a gazdálkodók már az elmúlt két évben is részesülhettek az egységes területalapú támogatást (SAPS) kiegészítő nemzeti (az ún.„Top up”) támogatásból, ha a termés átvételére és energia-előállítási célú felhasználására valamely kereskedő/felvásárló vagy feldolgozó (együttesen: piaci szereplők) szerződéses kötelezettséget vállalt.

E támogatás további feltételeként az átvevőnek a szerződéssel lefedett terület tekintetében hektáronkénti 60,00 € biztosítékot kellett letétbe helyeznie a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH).

Mivel ez a biztosíték igen nagy terhet rótt a piaci szereplőkre, Magyarország – több tagállam mellett – felszólalt az Európai Unió (EU) Bizottságánál a rendszer egyszerűsítése érdekében. Ennek eredményeként – bár kissé megkésve – a Bizottság 2007. március 13-án hatályba léptette az energianövények támogatását is szabályozó 1973/2004/EK rendeletet (a továbbiakban EKR) módosító, 270/2007/EK rendeletet, amely már lehetőséget nyújt a biztosíték letételéhez kötött rendszer kiváltására is. E szerint minden tagállam maga határozhat a saját támogatás-engedélyezési rendszere kialakításáról, a szükséges adminisztratív és műszaki feltételeknek megfelelő piaci szereplőkről, illetve azok elismeréséről. Magyarország természetesen ezt az utat választotta, noha a bevezetésre a Bizottság igen szűkös határidőt szabott: az „elismert” (jóváhagyott) felvásárlók, feldolgozók listáját legkésőbb 2007. április 15-ig közzé kell tenni.

Ennek érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egy felhívást tett közzé, amely szerint a piaci szereplőknek 2007. április 10-ig az MVH-hoz kell benyújtaniuk az elismerés iránti kérelmüket.

A rendeletmódosítás értelmében az energiatermelési célú nyersanyagot saját üzemükben feldolgozó termelőknek is nyújtható támogatás. Esetükben nincs szükség az MVH általi elismerésre/jóváhagyásra, ám az EKR-ben előírt feltételeknek meg kell felelniük.

A módosító rendelet hatálybalépésével a maximum 45,00 €/hektár (kb.12 ezer Ft/hektár) támogatást ez évtől már nem a hazai költségvetés, hanem az EU finanszírozza. Ráadásul egyes növények esetén a SAPS és a „Top up” támogatás felett is elnyerhető. Ehhez azonban csak akkor juthatnak a gazdák, ha a szállítási szerződéseiket olyan piaci szereplőkkel kötik, amelyek már a szóban forgó módosított rendszer alapján elnyert, 2007. évi MVH-elismeréssel rendelkeznek.

A minél gyorsabb ügyintézés érdekében az MVH azt javasolja az érdekelt, jóváhagyásra pályázó piaci szereplőknek, hogy a határidők rövidségére való tekintettel kérelmüket lehetőség szerint személyesen nyújtsák be az MVH Központi Hivatalában (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.).

Amennyiben postai úton kívánják eljuttatni, a levelezési cím: MVH, 1385 Budapest 62. Pf.: 867, és a borítékra feltétlenül írják rá: „Energianövény feldolgozók, felvásárlók elismerése”!

A piaci szereplők elismerésére vonatkozó teljes felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/wps/wcm/resources/file/eb396f0b2656466/1.pdf