Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.09.14. 14:54 Utolsó módosítás: 2010.09.17. 15:07

Változás a vis maior események bejelentésével kapcsolatban

A termeléshez kötött állatalapú támogatások (anyatehéntartás és anyajuhtartás) esetében is megváltoztak a vis maior események bejelentésének szabályai, melyekre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ez úton kívánja felhívni ügyfelei figyelmét.

A vis maior kérelem benyújtására a továbbiakban is akkor van lehetőség, ha a kérelemben megjelölt állatokkal/állománnyal előre nem látható, váratlan esemény történik, melynek elhárítása a termelő minden igyekezetének ellenére sikertelen maradt.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a vis maior eseményeket a termeléshez kötött támogatási formák esetében a K0708 VIS MAIOR BEJELENTŐ LAPON lehet megtenni, melyet a területileg illetékes MVH kirendeltséghez kell benyújtani. A vis maior formanyomtatvány szerves részét képezi az eseményt alátámasztó egyéb dokumentum (pl. állatorvosi igazolás, jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi kivonat másolata stb.) is, mely alapján a kérelem elbírálásra kerül.

FIGYELEM! A vis maior esemény bejelentésére a termelőknek 10 MUNKANAPJA VAN. Abban az esetben, ha a vis maior esemény 2010. augusztus 1-én, vagy azt követően történt, a bejelentő lapot legkésőbb a 10. munkanap végéig postázni kell az MVH felé. A határidő elmulasztása esetén a vis maior kérelem elbírálása érdemben nem lehetséges.

Amennyiben az ügyfél elhunyt, annak örököse a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül jelentheti be ezt az MVH illetékes kirendeltségén.

Ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza (pl. hosszas kórházi tartózkodás), annak megszűntét követő 10 munkanapon, de legkésőbb 6 hónapon belül van lehetősége a vis maior esemény bejelentésére.