Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.12.09. 14:30 Utolsó módosítás: 2009.12.09. 14:33

Uniós elvárás a retroaktív eljárás
archív

Több ezer gazdát érint a visszamenőleges túligénylés-vizsgálat A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) hazai és uniós jogszabályok alapján folyamatosan felújításra kerül, melynek következtében a felújításban érintett fizikai blokkok egyes adatai (például a nem támogatott területként lehatárolt terület nagysága) megváltozhatnak. Ezáltal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) birtokába olyan új információk kerülnek, amellyel a korábbi igénylési években, az akkor rendelkezésre álló információk alapján nem kiszűrhető, jogosulatlan igénylések felderítésére nyílik lehetőség.

A Hivatalnak kötelessége a felderített, korábban jogosulatlanul kifizetett támogatásokat visszafizettetni az érintett gazdákkal. Mindez az úgynevezett visszamenőleges ellenőrzés (retroaktív eljárás) keretében történik. Jelen esetben a Hivatal azokat az ügyfeleket kereste, akik 2006-ban próbáltak meg a valóságosnál nagyobb területre, vagy nem támogatható mezőgazdasági területre támogatási igényt benyújtani. Az utólagos vizsgálatok során a frissített adatokkal végezték el az eredeti eljárás szerinti ellenőrzést. Ennek sikere érdekében adategyeztetésre is sor kerülhetett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A retroaktív vizsgálat alkalmával az MVH a 2006-os MePAR blokkjainak támogatható területét hasonlította össze a blokk területére eső, 2007 és 2008 folyamán változott támogatható területtel. A 2006. évi retroaktív folyamatban a későbbi évek során alkalmazott támogatható területek korrekciójánál természetesen a 2006 évet követően kivett támogatható területek (a 2006. utáni EMVA és NVT-MgTE, valamint a 2006. után épült autópálya szakaszok) 2006-ban még támogatható területként szerepeltek. Azon blokkok esetében, ahol a felújítás eredményeként csökkent a fizikai blokk támogatható területének nagysága, ismételt túligénylés vizsgálatra került sor. Ezen kívül a Hivatal felülvizsgálta a 2006-os év támogatásának alapjául szolgáló, az MVH által az adott blokkban jóváhagyott területeket. Mindezek figyelembe vételével meghatározásra kerültek a túligényelt blokkok és az érintett ügyfelek. A 2006-os évre vonatkozóan közel 15 ezer blokkban állapítottak meg túligénylést, összesen mintegy 22 ezer hektár területen. A retroaktív folyamatban 25 ezer ügyfél érintett. Azokban az esetekben, ahol a túligénylés 5 százalék vagy 1 hektár alatti volt, az MVH a túligénylés arányában a fizikai blokk nettó támogatható területéig automatikusan csökkentette a 2006. évi határozatban megállapított területeket. Azon ügyfelek részére, akiknél a visszaosztás után csökkent a jogosan járó támogatási összeg a 2006. évi jóváhagyotthoz képest, a visszakövetelő határozatot november első heteiben postázták. Ez körülbelül 12 ezer gazdát érint. Amennyiben a túligénylés mértéke elérte vagy meghaladta a fizikai blokk nettó támogatható területének az 5 százalékát, vagy a túligénylés mértéke 1 hektár feletti volt, akkor az MVH levélben szólította fel a gazdákat az adatok felülvizsgálatára. Augusztus második felében mintegy 9 ezer gazda kapott erről értesítést. A korábbi években is alkalmazott adategyeztetési eljáráshoz hasonlóan a cél az, hogy az egy blokkban igénylő gazdálkodók - a falugazdászok és az MVH segítségével - megtalálják a túligénylést okozó gazdát vagy gazdákat, hiszen egyedül őt(őket) terheli a jogosulatlan támogatás visszafizetésének kötelezettsége, a blokkban igénylő többi gazdálkodót nem érheti joghátrány. Az ügyfelektől visszaérkezett adategyeztető levelek feldolgozása megtörtént; a megoldódott esetek határozat-hozatala folyamatos; ezen határozatok kipostázása várhatóan november utolsó hetében történik. A jogerőre emelkedett határozatokban szereplő összegek ügyfelektől történő visszakövetelése automatikusan levonásra kerül az ügyfél elbírálás alatt lévő kérelemének támogatásából.