Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.09.28. 15:02 Utolsó módosítás: 2009.11.10. 18:35

Újra pénzt kaphatnak a kezdő gazdálkodók
archív

Ebben az évben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál ismét igényelhető jövedelempótló támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához.

A célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, valamint a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. Az elnyerhető támogatás összege a működtetési időszak negyedik évének végére vállalt üzemméret nagyságától függ, ami 20, 30, vagy 40 ezer eurónak megfelelő összeg forintban.

A támogatottaknál a működtetési időszak a kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő évtől számított ötödik naptári év vége. A támogatást az ügyfél akkor veheti fel, ha kérelem benyújtásának időpontjában már elmúlt 18 éves, de a 40.-ik életévét még nem töltötte be. A feltételek közzé tartozik az is, hogy mint a mezőgazdasági üzem vezetője első alkalommal kezdjen gazdálkodni, rendelkezzen az előírt végzettséggel, aztán a gazdaság fejlesztésére vonatkozó üzleti és pénzügyi tervvel, amit úgy kell elkészítenie, hogy arra az értékelés során legalább ötven pontot kapjon. Nem jár támogatás abban az esetben, ha az ügyfél a kérelem benyújtása előtt már igényelt agrár- vagy agrár- vidékfejlesztési célra fordítható pénzt az MVH-nál. Az ezzel kapcsolatos rendelet megnevezi azokat az eseteket , amelyeknél ez a kizáró ok nem áll fent.

Mezőgazdasági üzemet a már támogatásra jogosult ügyfél csak személyesen vezetheti a támogatási összeg 90 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásától egészen a működtetési időszak végéig. A mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként, mint főtevékenységet kell végeznie. Az üzleti terv részét képező kommunikációs tervben vállalt feladatokat, valamint az EUME (Európai Mértékegység) méreteket a megadott ütemezésnek megfelelően teljesíteni kell, viszont megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel.

A támogatási kérelmet idén szeptember 15-e és október 15-e között lehet benyújtani a hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei kirendeltségeihez. Az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően, a második megnyíló kifizetési időszak végéig köteles a támogatási összeg 90 százalékára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A támogatás részletes feltételeit a 113/2009 (VIII.29.) FVM rendeletből és a 118/2009 (XI.24.) MVH közleményből lehet megismerni.