Hírek Hírek

Megjelenés: 2016.02.03. 13:35 Utolsó módosítás: 2016.02.03. 13:38

Több pályázat is megjelent a kertészeti ágazat fejlesztésére!

A kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására jelentetett meg pályázati felhívásokat a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága.

Az ágazat fejlesztése és az érintett mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása érdekében az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani.

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével (VP-2-4.1.3.1.-16)

A felhívás alapvető célja a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával.

A nagy kézimunka-igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul az Európa 2020 Stratégiában foglalt és Magyarország által előirányzott azon célkitűzéséhez, mely a 75 %-os foglalkoztatottsági ráta elérését határozta el 2020-ra.

A támogatás kiterjed új építésű üveg- és fóliaházak építésére, a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre és felújításokra. Ezen felül a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának támogatásával elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását, illetve az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 22,5 milliárd forintos keretösszegből a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építésére, energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek megvalósítására, új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására lehet támogatást igényelni.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 15.

- 2016. július 31.

- 2016. október 31.

- 2017. január 31.

- 2017. április 30.

- 2017. július 31.

- 2017. október 31.

- 2018. március 6.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

A gyümölcstermesztési ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 19 milliárd forintos keretösszegből ültetvénytelepítésre és korszerűsítésre, azok öntözőrendszereinek vízellátását biztosító létesítményekre, illetve öntözővíz-szolgáltató művek kialakítására, víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak létrehozására, valamint energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésére lehet támogatást igényelni.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 30.

- 2016. július 31.

- 2016. október 31.

- 2017. január 31.

- 2017. április 30.

- 2017. július 31.

- 2017. október 31.

- 2018. március 8.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (VP2-4.1.3.3-16)

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 3 milliárd forintos keretösszegből évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítésére és korszerűsítésére (új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése) lehet támogatást igényelni.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 11.

- 2016. július 31.

- 2016. október 31.

- 2017. január 31.

- 2017. április 30.

- 2017. július 31.

- 2017. október 31.

- 2018. március 2.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése (VP2-4.1.3.4-16)

A kertészeti ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával.

A művelet kiterjed a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre és felújításokra, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásával elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását, illetve az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 22 milliárd forintos keretösszegből új gombatermesztő létesítmények építésére, új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére és gombakomposzt-előállító üzem létesítésére nyílik lehetőség. Ezen felül támogatás igényelhető e létesítmények energiahatékonyság-javítását célzó beruházásokra és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának bevezetésére, korszerűsítésére is.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 11.

- 2016. július 15.

- 2016. október 14.

- 2017. január 16.

- 2017. április 14.

- 2017. július 14.

- 2017. október 16.

- 2018. március 3.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.