Hírek Hírek

Megjelenés: 2007.08.01. 16:14 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 10:42

Támogatást igényelhető az EU állatjóléti -és higieniai normáinak betartásához. Most csak a szarvasmarha-borjú-, sertés- és tojótyúk-tartók jogosultak
archív

Július közepétől ismét igényelhető a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) részét alkotó EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás.

Az intézkedés célja, hogy jövedelempótló támogatás formájában segítséget nyújtson az állattartóknak az Európai Unió által előírt állatjóléti és –higiéniai követelmények betartásához.

Az jogosult a támogatás igénybevételére, akinek állattartótelepe maradéktalanul megfelel az alapvető állatjóléti szabályokra (padozatra, mikroklímára, etetés-itatási technológiára, valamint férőhely-szükségletre) vonatkozó előírásoknak, és ezt a területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolja. Támogatható állatfajok: szarvasmarha-borjú, sertés és tojótyúk. Az új támogatási kérelmek esetében a tartási helyen tartott állatok számára vonatkozó korábbi korlátozás megszűnt.

A támogatási kérelmeket az előírt mellékletekkel, igazolásokkal együtt legkésőbb 2007. augusztus 31-ig postai úton kell benyújtani, az a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tartási hely szerint illetékes megyei kirendeltségének címére. 

A jövedelempótló támogatás egy tartási helyre vonatkozóan kizárólag egyszer vehető igénybe, így azon állattartók, akik a tartási hely tekintetében már részesülnek jövedelempótló támogatásban, most nem nyújthatnak be újabb támogatási kérelmet. A 2007-ben benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatás egy évre vehető igénybe, mértéke pedig tartási helyenként legfeljebb 10 000 euró. A kérelem elbírálását követően a jogosult támogatási összeg kifizetésre kerül.

A támogatás alapját képező állatlétszámot a támogatási időszak alatt egy időben legalább hat hónapig fenn kell tartani. Kivétel ez alól a borjú, a malac és a hízósertés, mivel ezek esetében ez a követelmény csak két hónap. A tartási helyen tartott állatállományról, és annak változásáról naprakész telepi állomány-nyilvántartást kell vezetni. A támogatható állatlétszámot mind az állomány-nyilvántartás, mind pedig az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) adatai alapján ellenőrzi az MVH.

A támogatás részletes feltételei, valamint az igényléséhez szükséges nyomtatványok  e honlapról letölthetők  (Támogatások > EU NVT Intézkedései  > EU előírásoknak megfelelés), de beszerezhetők az MVH megyei kirendeltségein is.