Hírek Hírek

Megjelenés: 2009.12.17. 13:54 Utolsó módosítás: 2009.12.17. 13:56

Támogatás kertészet korszerűsítésére
archív

December elejétől másfél hónap áll azok rendelkezésére, akik kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásra kívánnak pályázni.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatás igénybe vehető gombatermesztő létesítmények üveg-, és fóliaházak építésére, korszerűsítésére, bővítésére,  hűtőházak építésére, korszerűsítésére, burgonya tárházak és burgonya kiszerelő komplex üzemek létesítésére. Támogathatóak, a megnevezett létesítményekhez kapcsolódó szociális és kiszolgáló helységek valamint infrastrukturális (telepi út, térburkolat, kerítés) beruházások megvalósítása. Továbbá támogatás vehető igénybe termálkút fúrására, szén-hidrogén meddő kutak termálkúttá történő átalakítására, napenergia hasznosító berendezések és meghatározott kazántípusok beszerzésére, beépítésére. Támogatásra jogosult minden olyan mezőgazdasági termelő, zöldség-gyümölcs termelői csoport (előzetesen elismert TÉSZ), termelői szervezet (véglegesen elismert TÉSZ), zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet leányvállalata és kertészeti vagy burgonya ágazatban működő termelői csoport, amely megfelel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vonatkozó (188/2009 (XII.2.)) közleményében leírtaknak. A támogatás mértéke célterületenként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelő forintösszeg lehet. Ez a 2009. január elsején közzétett (a támogatási döntés évében) EKB árfolyam szerint (2009-ben 266, 70 HUF/EUR) 196.024.500 forintnak felel meg. 

A támogatási kérelmet a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességű MVH kirendeltséghez kell benyújtani postai úton az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon.

A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kérelem benyújtási időszak lezárulását követően az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el és dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.

A vonatkozó közlemény és a támogatási kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok  letölthetőek az MVH oldaláról a www.mvh.gov.hu címről.