Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.04.14. 14:30 Utolsó módosítás: 2009.10.16. 12:11

Támogatás igényelhető kertészeti gépek beszerzéséhez elektronikus úton
archív

Március elején jelent meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások igénylésének módjáról szóló FVM rendelet.

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. A támogatás igénybevételére jogosultak, bizonyos, a rendeletben megszabott feltételeknek megfelelő mezőgazdasági termelők, zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői szervezetek. A kérelmeket április folyamán – 1-30. között - lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványokon. Az Önálló, építéssel nem járó gépek és technológiai berendezések beszerzése jogcímhez hasonlóan a támogatási kérelem a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi székhelyén az MgSzH munkatársainak közreműködésével elektronikus formában is feltöltendő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján keresztül. A várakozások szerint ezzel az eljárással jelentősen rövidül a kérelmek feldolgozásának átfutási ideje. A feltöltött, majd kinyomtatott formanyomtatványt annak aláírását követően a szükséges csatolandó dokumentumokkal együtt kell benyújtani. Egy-egy ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 735.000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A támogatás mértéke a tevékenység összes elszámolható kiadásának 35%-a.

A támogatási kérelmeket az MVH a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő pontozás szerinti rangsor állításával bírálja el. Részletes tájékoztatás olvasható az MVH honlapján ( www.mvh.gov.hu ).