Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.10.28. 15:58 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 15:55

Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) rangsor állítása alapján nyújtandó támogatások ügyintézési idejéről
archív

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 55.§ (3) bekezdése alapján abban az esetben, ha a támogatási kérelmek elbírálása rangsor állítása alapján történik, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napját követő 90 napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  37.§ (2) bekezdése, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.évi XVII. törvény 41.§-a alapján a kérelmet hiányosan benyújtó ügyfélnek hiánypótlási lehetőséget kell biztosítani, amennyiben törvény eltérően nem  rendelkezik.

A rangsor állításának feltétele, hogy a rangsorba állítandó, határidőben benyújtott kérelmek  hiánypótlása megtörténjen és ezt követően a kérelmek befogadásáról döntés szülessen. Ebből következik, hogy az azonos benyújtási időszakban benyújtott hiánytalan kérelmek ügyintézését Hivatalunk — a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32.§ (1) bekezdése alapján — kénytelen mindaddig felfüggeszteni, míg a rangsorolandó kérelmek mindegyikében  nem születik döntés a kérelem befogadásáról illetve annak megtagadásáról.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32.§ (1) bekezdése vonatkozó rendelkezése: Ha ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül az ügy érdemben megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.