Ügyfélnyilvántartás Ügyfélnyilvántartás

Megjelenés: 2014.09.01. 10:44 Utolsó módosítás: 2015.11.13. 10:42

Tájékoztató az Alba Takarékszövetkezettel kapcsolatban
Hatályos archív

A H-JÉ-I-317/2014. számú határozat kapcsán az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről

Tájékoztató az Alba Takarékszövetkezettel összefüggő H-JÉ-I-317/2014. számú határozat kapcsán az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről


A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az Alba Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) engedélyeinek felfüggesztésével összefüggésben az MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről az alábbi tájékoztatást adja:


A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-317/2014. számú határozata alapján (feltételesen) visszavonták a Takarékszövetkezet számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeit és egyidejűleg az esetleges végelszámolás vagy felszámolás kezdő időpontjáig felügyeleti biztosként kirendeli a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) (a továbbiakban Nkft.) azzal, hogy az irányadó jogszabályi előírások alapján a Takarékszövetkezetnél a felügyeleti biztosi teendőket az Nkft. által kijelölt két felügyeleti biztos látja el.
A határozat alapján a Takarékszövetkezet ügyfeleinek számláin további átutalások nem kerülnek jóváírásra, az MVH az esedékes kifizetéseket a Takarékszövetkezet ügyfelei részére mindaddig nem teljesít, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.


A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlaszámot jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési számlaszámot jelentse be a lenti formanyomtatványok egyikén.


A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01-es nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01-es nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat!
A fizetési számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.


Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 1. számú, illetve 2. számú melléklete tartalmazza, amelyek az alábbi linkekre kattintva közvetlenül is elérhetőek.


G1010-01 Nyomtatvány


G1020-01 Nyomtatvány


A kérelemhez csatolni kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi, az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát.


A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a Takarékszövetkezettel - az ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a Takarékszövetkezet helyett a felügyeleti biztos vagy a végelszámoló hozzájárul.
„Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem” formanyomtatványát A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető.


G1031 Nyomtatvány


Budapest, 2014. szeptember 1.