Hírek

Tájékoztató a SARS-cov-2 koronavírus-világjárvány következtében cselekvőképtelenné vált vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott ügyfelek képviseletéről

Tájékoztató a SARS-cov-2 koronavírus-világjárvány következtében cselekvőképtelenné vált vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott ügyfelek képviseletéről

Utolsó módosítás: 2021.04.23 15:44

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a SARS-COV-2 koronavírus-világjárvány következtében cselekvőképtelenné vált, ügyeik vitelében egyébként akadályozott, meghatalmazáson alapuló képviselettel nem rendelkező, ügyfeleket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:20. §-a alapján kirendelt eseti gondnok képviselheti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) előtti mezőgazdasági és vidékfejlesztési eljárásokban.

6:20. § [Eseti gondnokság és eseti gyámság]

(1) A gyámhatóság eseti gondnokot rendel, ha a gondnok jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el.

(2) Eseti gondnokot kell rendelni akkor is,

a) ha sürgősen kell intézkedni, és a cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személynek nincs törvényes képviselője vagy annak személye nem állapítható meg; továbbá

b) ha az ismeretlen, távollevő vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy jogainak megóvása érdekében szükséges.

(3) Az eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gondnok.

(4) A gondnok jogköre nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyeknek ellátására eseti gondnokot rendeltek.

(5) A gyámhatóság az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott esetekben eseti gyámot rendel, ha kiskorú személy képviseletéről kell gondoskodni. Az eseti gyámra az eseti gondnokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Az ügyfél törvényes képviselőjeként eljáró eseti gondnokra vonatkozó adatokat a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál kell bejelenteni a G1011 jelű „Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatványon, melyhez csatolni kell a G1001 „Betétlap – képviseletre jogosult bejelentéséhez” elnevezésű jelű betétlapot, valamint az eseti gondnok kirendeléséről szóló gyámhatósági határozat másolatát.

Amennyiben az ügyfél képviseletében az elektronikus kapcsolattartás keretében elektronikus úton kell eljárni a Kincstárnál, úgy állandó meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell benyújtani a G1050 jelű „Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon, melyet az ügyfél képviseletében az eseti gondnok ír alá. A meghatalmazás nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a meghatalmazott a Kincstár kérelemre nyilvántartott, az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek megfelelő ügyfele legyen. A nyomtatványhoz kérjük csatolni az eseti gondnok kirendeléséről szóló gyámhatósági határozatot.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatók letölthetők a Kincstár honlapjáról.

 


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: