Hírek Hírek

Megjelenés: 2008.10.13. 16:25 Utolsó módosítás: 2009.10.15. 16:08

Tájékoztatás az állattartókat érintő rendeleti változásról
archív

2008. január 1-től hatályosak a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről (továbbiakban TIR) szól 119/2007 (X.18.) FVM rendelet előírásai, amelyek az állatalapú (beleértve az őshonos állatfajokat is) támogatásokat igénybe venni kívánó állattartók részére kötelezettségeket is tartalmaznak.

A legfontosabb új követelmény, hogy a jogszabály 4. § (1) alapján, az eddigiektől eltérően, nemcsak minden szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartó tenyészetet, hanem az alábbi fajokat tartó tenyészeteket is kötelező bejelenteni, ha a rendeletben a felsorolást követően leírt feltételek bármelyike fennáll:
-    lófélék: ló, szamár, öszvér;
-    baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu);
-    házi nyúl;
-    prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény;
-    halfajok;
-    méh;
-    szarvas: zártkerti tartású szarvasfélék;
-    vaddisznó: zártkerti tartású vaddisznó.

Az eddigiektől eltérően be kell jelentenie a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) által vezetett TIR Adatbázisba:
-    bármelyik felsorolt állatfajt tartó állattartó (árutermelő/kereskedő) tenyészetét, tenyészetét, ha az állategészségügyi regisztrációra kötelezett, vagy ha az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni;
-    bármelyik más állatfajt fogadó vágóhidat, és gyűjtőállomást;
-    baromfikeltetőt, ha a keltetőgépekbe egyszerre 1000 tyúktojás egyenértéknél több rakható be.
-    halkeltetőt;
-    halfeldolgozót.

Kötelező bejelenteni mindazon állattartó (árutermelő/kereskedő) tenyészeteket, amelyekre teljesül az alábbi feltételek bármelyike:
-    lóféle állatokat tartó tenyészet, amelyben legalább harminc lóféle állatot tartanak;
-    baromfitartó tenyészet, ha külön jogszabály szerint az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú telep tartozik hozzá, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik, vagy ha vágóhídra szállítanak baromfit;
-    házinyulat vagy prémes állatot tartó tenyészet, amelyben legalább 50 nőivarú állatot és szaporulatát tartják, vagy a tartó kistermelői élelmiszer-termelői (vágási) engedéllyel rendelkezik;
-    haltartó tenyészet, amelyhez legalább 30 hektár halastó tartozik;
-    méhtartó tenyészet, legalább 50 méhcsaláddal.

A TIR-ben már regisztrált tenyészet esetén, ha az állattartó MVH ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva az TIR-ben, akkor azt a megfelelő formanyomtatványon haladéktalanul be kell jelentenie.

Amennyiben az ügyfél a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a határidőt követően az állattartással kapcsolatban semmilyen ügyintézést folytatni nem tud, állatalapú (beleértve az őshonos állatfajokat is) támogatásokra pedig nem jogosult.

Egyéb fontos tudnivalók:
-    Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik, akkor ezekből különböző tenyészeteket kell kialakítania, kivéve, ha az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezi földrajzilag elkülönült tartási helyekből egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását.
-    Egy tenyészetnek egy időben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet.
-    Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat.

A formanyomtatványok letölthetők a www.enar.hu honlapról. A pontos teendőkkel kapcsolatban felvilágosításért fordulhat az MGSzH ügyfélszolgálatához a 06-1-212-1730 telefonon, vagy e-mailben: enarufsz@ommi.hu .