Hírek

Tájékoztatás a vidékfejlesztési program intézkedései kapcsán benyújtott előleg igénylések gördülékeny teljesítése érdekében

Tájékoztatás a vidékfejlesztési program intézkedései kapcsán benyújtott előleg igénylések gördülékeny teljesítése érdekében

Utolsó módosítás: 2017.07.24 16:40

A Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtott előleg kifizetés igénylések ügyintézésének és kifizetésének gyors és gördülékeny teljesítése érdekében felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét az alábbiakra:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 123. § (3) bekezdésében foglaltak szerint "Ha a kedvezményezett által benyújtandó irat nem tartalmazza a kibocsátó minősített elektronikus aláírását, vagy az nem az arra feljogosított által készített hiteles elektronikus másolat, a biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is be kell nyújtani."

A fenti rendelkezés alapján – amennyiben szükséges – a támogatás jóváhagyásának feltétele a biztosítékok eredeti papíralapú példányának a kifizető ügynökséghez történő benyújtása az alábbi címre:

Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztálya
Biztosíték- és Követeléskezelési Osztály, 1476 Budapest, Pf.: 407.

Ha a Kedvezményezett a biztosítékok iratanyagát nem nyújtja be az előleg kifizetés igényléssel egyidejűleg a kifizető ügynökség részére (cégszerűen aláírt eredeti példányban), akkor annak bekérésére hiánypótlás keretében van lehetőség.

Az elfogadható biztosítékokat a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése tartalmazza. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó hitelintézetek által nyújtott garancia esetén a garanciavállaló nyilatkozatoknak meg kell felelniük a Korm. rendelet 1. sz. melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) IV. fejezetében foglalt tartalmi és formai követelményeknek. Az ennek való megfelelést hivatottak segíteni a Magyar Államkincstár honlapján az egyes támogatási intézkedések kapcsán a "Tájékoztatók" menüpontba feltöltött "Garanciavállaló nyilatkozat" sablonok és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatók.

Előleg igénybevételére a Korm. rendelet 115. § (5) bekezdése értelmében a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehetőség van. 


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: